پایگاه اطلاع رسانی مهر حوزه
73 بازدید
محل ارائه: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر محتوایی
زبان : فارسی
به مناسبت تشریف فرمایی مقام معظم رهبری به استان قم این سایت راه اندازی شد که ایشان در سال 1389 به قم تشریف آوردند
آدرس اینترنتی