وجوه قرآنیة
64 بازدید
محل ارائه: دانشگاه مجازی المصطفی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر محتوایی
زبان : عربی
دراین سایت به معرفی چهره های قرآنی به زبان عربی پرداخته و در شش بخش معرفی شده اند القراء المروجون الحفظة باحثون المفسرون المترجمون
آدرس اینترنتی