چهره های قرآنی
70 بازدید
محل ارائه: دانشگاه مجازی المصطفی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر محتوایی
زبان : فارسی
در این سایت در شش گروه به معرفی چهره های قرآنی پرداخته ایم قاریان حافظان مروجان مفسران پژوهشگران مترجمان
آدرس اینترنتی