چهره های قرآنی
61 بازدید
محل ارائه: دانشگاه مجازی المصطفی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر محتوایی
زبان : فارسی