به سوی بهشت
63 بازدید
محل ارائه: شخصی به مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1389
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت ارائه محتوا
زبان : فارسی
مجموعه به سوی بهشت مجموعه پرسش ها و پاسخ های حاصل دوسال برنامه لحظه های اجابت در رادیو معارف بود که به توصیه همکاران مرکز کامپیوتری نور در قالب لوح فشرده به صورت صوتی ارائه گردید