پرسمان قرآن
66 بازدید
محل ارائه: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1384
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر سایت
زبان : فارسی
پرسمان قرآن به سفارس مرکز فرهنگ و معارف قرآن در پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی راه اندازی شد
آدرس اینترنتی