شهرمجازی قرآن کریم
72 بازدید
محل ارائه: دانشگاه مجازی المصطفی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1389
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر سایت
زبان : فارسی
شهر مجازی قرآن کریم مجموعه ای از سایت ها و تالارگفتگو به دو زبان فارسی و عربی بود که در معاونت فرهنگی تربیتی دانشگاه مجازی المصطفی راه اندازی شد
آدرس اینترنتی