لحظه های اجابت پاسخ به پرسش های نماز
78 بازدید
محل ارائه: رادیو سراسری معارف
نوع اثر: برنامه رادیوی
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1387
زبان : فارسی
زبان : فارسی
برنامه پاسخ به پرسش های نماز در این سال ها همه روزه کمی قبل از اذان ظهر از رادیو سراسری معارف پخش می شد و همه روزه به مدت 3 الی 6 دقیقه به سئوالی درباره فضایل و اهمیت و جایگاه نماز پرداخته می شد