تمدید ثبت نام دردانشگاه مجازی المصطفی
58 بازدید
موضوع: ادیان و مذاهب
مصاحبه کننده : فارس نیوز
محل مصاحبه : دانشگاه مجازی المصطفی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : فارس نیوز
تاریخ نشر : Aug 22 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

ثبت نام داوطلبان تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی المصطفی از اول دی‌ماه سال جاری آغاز شده و 23 بهمن ماه به پایان می رسد.