ثبت نام در دوره های کوتاه مدت دانشگاه مجازی المصطفی
63 بازدید
موضوع: ادیان و مذاهب
مصاحبه کننده : فارس نیوز
محل مصاحبه : دانشگاه مجازی المصطفی
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0
مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل دانشگاه مجازی المصطفی(ص) از برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آشنایی با معارف اسلامی در این دانشگاه خبر داد و شرکت در دوره‌های مجازی مذکور را رایگان اعلام کرد.