رسالت اصلی فعالان دینی در فضای مجازی بر پایه «امر به معروف و نهی از منکر» است
64 بازدید
موضوع: تبلیغ
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

مدیر گروه پرسمان قرآنی رسالت اصلی فعالان دینی در فضای مجازی را بر پایه «امر به معروف و نهی از منکر» خواند و پاسخ‌دهی به شبهات دینی و بمباران اطلاعاتی را از مهم‌ترین مصادیق عملیاتی شدن این مفهوم در فضای سایبر دانست.

آدرس اینترنتی