بهره‌مندی از فضای مجازی در گرو رفتار پیامبرگونه همراه با مدیریت کارآمد است
71 بازدید
موضوع: تبلیغ
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

گروه فضای مجازی: مدير شهر مجازی قرآن با بيان اين كه انبياء با هدف اداره‌ و قانون‌مندسازی زندگی جمعی انسان‌ها مبعوث شده‌اند، افزود: همچنان كه انبياء در پی رساندن مردم به زندگی‌ مطلوب و الهی بوده‌اند، رفتار پيامبرگونه همراه با مديريتی كارآمد در فضای مجازی نيز می‌تواند چنين اتفاقی را در اين عرصه موجب شود.

آدرس اینترنتی