کانون گفتگوی قرآنی پاسخگوی شبهات قرآنی است
69 بازدید
موضوع: تبلیغ
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

حجت‌الاسلام و المسلمین سعید شمس از امکانات جدید پاسخ‌گویی شبهات قرآنی، در کانون گفتمان قرآنی با امکانات جدید، خبر داد

آدرس اینترنتی