ترجمه استاد فولادوند
71 بازدید
موضوع: تفسیر
مصاحبه کننده : ایکنا
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

گروه ادب: استاد فولادوند در ترجمه قرآن خود به نكات ادبی عربی و فارسی توجه بسيار نشان داده اما ارتباط بين آيات، شأن‌ نزول‌ها و نكات تاريخی را تا حدودی فراموش كرد؛ اگر هم به اين موارد پرداخته باشد كافی نبوده‌است.

آدرس اینترنتی