آلبوم من ◂ دیدار با آیت الله حائری
دیدار با حضرت آیت الله حائری شیرازی