آلبوم من ◂ اختتامیه نمایشگاه قرآن
دریافت لوح تقدیر از وزیرارشاد و نایب رئیس مجلس و وزیر دادگستری درنمایشگاه هجدهم بین المللی قرآن کریم