مانند ناپذیری قرآن
71 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مانند ناپذیر قرآن برگرفته از پایان نامه اینجانب که در سال 1379 برای مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره تحت عنوان نقد وبررسی موارد تحدی به قرآن نوشته شده است