تحریف ناپذیری قرآن
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحریف ناپذیری قرآن نام پایان نامه ای است که برای اتمام دوره اهل سنت با تاکید بربررسی آرای اهل سنت حول تحریف قرآن نگاشته شد که هنوز به چاپ نرسیده است