اندیشه های تربیتی خواجه نصیر طوسی (تلخیص کتاب آراء تربیتی اندیشمندان)
306 بازدید
تاریخ ارائه : 10/26/2012 2:10:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

مذهب خواجه

خواجه بی گمان شیعه دوازده امامی بود و دلائل عدیده ای برآن وجود دارد
1. در کتب و مقالات و رساله های کلامی خویش ازجمله تجرید الاعتقاد امامت ائمه و عصمت آنان را مستدل تبیین کرده
2.نام آوران فقه و فقاهت برشیعی بودنش شهادت داده ان از جمله محقق حلی , علامه حلی

3. پس از آزادی از زندان اسماعیلیان آشکارا خود را شیعی دوازده امامی خوانده و به ترویج مذهب پرداخت

رصدخانه مراغه و کتابخانه

پس از حمله مغول ها به قلعه الموت خواجه به هلوکوخان مغول پیوست تا با مشورت بتواند حاکمان اسماعیلیان را تسلیم کند بدون این که خونی از مردم ریخته شود .
هولاکوخان مغول بخاطر مکانت و منزلت علمی خواجه و همینطور علاقه خود به نجوم خواجه را برگزید خواجه هم از این فرصت استفاده کرد و سفارش ساخت رصدخانه مراغه راداد
خواجه نصیر هم با اقدامات خود هم جلوی آتش زدن کتابخانه بزرگ الموت را گرفت و هم درکنار ساخت رصدخانه کتابخانه بزرگی را در مراغه احداث کرد. سپس از هولاکوخان درخواست کرد دانشمندانی که از ترس به کشورهای مختلف رفته بودند را بازگرداند و با همکاری آن ها توانست زیج معروف خود به نام زیج ایلخانی را از رصدخانه مراغه استخراج کند.

آثارخواجه نصیر

وی آثار فراوانی تالیف کرد که صاحب اعیان الشیعه ده عنوان را برای آثارش می شمارد
ریاضیات, اخلاق, تفسیر, فقه, تاریخ, جغرافیا, طب, منطق, کلام و فلسفه
برخی آرای تربیتی وی در کتابهای شرح الاشارات و التنبیهات , کشف المراد فی تجرید الاعتقاد, اخلاق ناصری , اوصاف الاشراف و اخلاق محتشمی و آداب المتعلمین آمده است.
برخی از کتاب های خواجه عبارتند از:
۱. تجریدالعقاید
۲. شرح اشارت بو علی سینا
۳. قواعد العقاید
۴. اخلاق ناصری یا اخلاق طوسی
۵. آغاز و انجام
۶. تحریر مجسطی
۷. تحریر اقلیدس
۸. تجریدالمنطق
۹. اساس الاقتباس
۱۰. ذیج ایلخانی
۱۱. آداب البحث
۱۲. آداب المتعلمین
۱۳. روضةالقلوب
۱۴. اثبات بقاء نفس
۱۵. تجرید الهندسه
۱۶. اثبات جوهر
۱۷. جامع الحساب
۱۸. اثبات عقل
۱۹. جام گیتی نما
۲۰. اثبات واجب الوجود
۲۱. الجبر و الاختیار
۲۲. استخراج تقویم
۲۳. خلافت نامه
۲۴. اختیارات نجوم
۲۵. رساله در کلیات طب
۲۶. ایام و لیالی
۲۷. علم المثلث
۲۸. الاعتقادات
۲۹. شرح اصول کافی
۳۰. کتاب الکل